Naw Modrwy o Ddynion

Hidlo
   "Tair Modrwy i'r Elven-frenhinoedd dan yr awyr,
   Saith i'r Arglwyddi Corrach yn eu neuaddau carreg,
   Naw i Ddynion Marwol, wedi eu tynghedu i farw,
   Un i'r Arglwydd Tywyll ar ei orsedd dywyll. . ."

   Cynhyrchion 9

   Cynhyrchion 9