PRIDE JEWELRY | Emwaith Badali

PRIDE

Nid yw ffasiwn yn deg, a nawr gallwch chi ddangos eich balchder a disgleirio gyda'r Emwaith Badali unigryw hwn. Boed yn ddawnsio gyda'r nos, yn ystod y bore, yn wyliau cerdd, wedi'u gorchuddio â glitter yn yr Ŵyl Balchder, neu'n darllen llyfr yn unig gartref, bydd y llinell hon yn gweini lewks ac yn gadael 'em gagging'. Siopa heddiw am yr anrheg berffaith ar gyfer hunan gariad. 

 Mae Badali Jewelry yn fusnes teuluol bach gyda gweithwyr, teulu a ffrindiau LGBTQIA +. Cafodd y llinell hon ei chreu gan ac ar gyfer ein gweithwyr LGBTQIA + a bydd rhan o'r enillion yn cael ei rhoi i sefydliadau queer lleol sy'n cefnogi mynediad at wasanaethau iechyd meddwl. 

CADWCH YN DOD YN ÔL FEL Y BYDDWN YN YCHWANEGU I'R LLINELL HON !!!

 

Sail y gymuned queer yw cynhwysiant, ac mae Badali Jewelry yn cefnogi cynwysoldeb, cynrychiolaeth, a hygyrchedd i bawb. Byddwn yn ychwanegu at y llinell hon yn barhaus; os na welwch eich baner yn cael ei chynrychioli yma, cysylltwch â ni.


Cynhyrchion 32

Cynhyrchion 32